Menu

Primaświat

Zapraszamy do zdrowego świata Primaviki!

Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego

data: 7 maja 2018

Primavika obecna podczas Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

W dniach 6-8 kwietnia 2018 r. Samorząd Studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizował LXXV Konferencję Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim przedstawicielstwem studentów wszystkich akademii medycznych, uniwersytetów medycznych oraz uniwersyteckich wydziałów medycznych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja reprezentuje środowisko studentów w/w uczelni wobec administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych. Realizowane jest to zarówno poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących spraw studenckich w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego, jak również poprzez wyrażanie opinii całego środowiska studentów uczelni medycznych. Do innych, równie istotnych zadań KWSM, należy rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami w poszczególnych ośrodkach akademickich, a także integracja środowiska studentów uczelni medycznych, wspomaganie mobilności naukowej, dydaktycznej oraz turystycznej.

Share This