Menu

Primaświat

Zapraszamy do zdrowego świata Primaviki!

Nordic Organic Food Fair w Malmö

data: 25 listopada 2021

Targi Nordic Organic Food Fair w Malmö (Szwecja) w dniach od 17 do 18 listopada 2021 r. 

W dniach od 17 do 18 listopada 2021 r. Primavika wzięła udział w targach Nordic Organic Food Fair w Malmö (Szwecja) 2021. Wraz z innymi wielkopolskimi przedsiębiorstwami, nasza firma zaprezentowała swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego.

Nordic Organic Food Fair to największa impreza handlu żywnością i napojami ekologicznymi w regionie skandynawskim. Jest to wydarzenie branżowe dla kupców handlowych, którzy szukają najlepszej certyfikowanej żywności i napojów ekologicznych.

Stoisko Województwa Wielkopolskiego odwiedziła Pani Joanna Hofman, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy zapoznali się z ofertą wielkopolskich firm i udzielili wskazówek w sprawie pozyskania klienta z krajów skandynawskich.

Więcej informacji:
https://markaw.pl/pl_PL/wielkopolska-na-targach-nordic-organic-food-fair-w-malm-


Projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu

Share This