Menu

Primaświat

Zapraszamy do zdrowego świata Primaviki!

Zapraszamy na konferencje

data: 22 września 2016

Akademicka debata nad praktykami wobec zwierząt konferencje  

od 30. września do 1. października 2016 r. w budynku Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja edukacyjno – szkoleniowa Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku – hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie. Organizatorami wydarzenia są Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” i Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra i Zakład Biologii Komórki oraz Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Konferencja będzie okazją do przeprowadzenia interdyscyplinarnej dyskusji nad różnymi przejawami i formami praktyk traktowania zwierząt hodowlanych, laboratoryjnych i domowych – nad skalą tych poczynań oraz ich kulturowym zróżnicowaniu i interpretacji. Skonfrontują się ze sobą pozornie przeciwstawne punkty widzenia – jeden humanistyczny, drugi zaś wywodzący się z szeroko pojętych nauk przyrodniczych. Dyskusja skoncentruje się wokół dwóch grup zagadnień: relacji zwierzę-człowiek oraz tematu zwierzęcia jako przedmiotu-produktu-podmiotu.

Organizatorzy zaplanowali wykłady plenarne, doniesienia ustne oraz sesje plakatowe, a także przeprowadzenie panelu dyskusyjnego z udziałem teoretyków, etyków, filozofów, kulturoznawców, przyrodników, hodowców, rolników, ekspertów do spraw żywienia i osób zaangażowanych w przeciwdziałanie zabijaniu zwierząt. Nie zabraknie też osób posiadających wykształcenie medyczne i weterynaryjne, przedstawicieli innych dziedzin nauki, podejmujących refleksję nad relacjami człowieka ze zwierzętami. Głos w dyskusji na temat traktowania zwierząt przez współczesne, cywilizowane społeczeństwo, aspektów praktycznych, moralnych i etycznych tych działań zabiorą także goście honorowi. Ciekawą propozycją jest szkolenie z komunikacji międzygatunkowej, na które zaproszeni będą uczestnicy tego wydarzenia.

Zapowiada się interesujące wydarzenie na naukowej mapie Poznania!

 

Do zobaczenia w Poznaniu!

 

W imieniu komitetu organizacyjnego

dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM

dr Agnieszka Żok

mgr Piotr Białas

mgr Eryk Weber

Share This